Jack Jack
From: United States
To: Azerbaijan
When: November 2018
Vinayan Vinayan
From: India
To: Kazakhstan
When: November 2018
Claire Claire
From: United Kingdom
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia
When: November 2018
VICTOR VICTOR
From: Angola
To: Kazakhstan
When: November 2018
Ruwaida Ruwaida
From: Israel
To: Kazakhstan
When: November 2018
Ugo Ugo
From: France
To: Mongolia
When: November 2018
Mohammad Shoaib Mohammad Shoaib
From: Afghanistan
To: Tajikistan
When: November 2018
Martin Martin
From: United Arab Emirates
To: Iran
When: November 2018
Chatt Chatt
From: Thailand
To: Uzbekistan, India
When: November 2018
Dimi Dimi
From: Greece
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, India
When: November 2018
Rupert Rupert
From: United Kingdom
To: Iran
When: November 2018
william william
From: United States
To: Tajikistan
When: November 2018
Sondes Sondes
From: Tunisia
To: Kyrgyzstan
When: November 2018
Lama Lama
From: Spain
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russia
When: November 2018
Jack Jack
From: France
To: Iran
When: November 2018
EKA EKA
From: Indonesia
To: Kazakhstan
When: November 2018
christapher christapher
From: United Arab Emirates
To: Kazakhstan
When: November 2018
Aisulu Aisulu
From: Kazakhstan
To: Kazakhstan
When: November 2018
Alina Alina
From: Russia
To: Russia
When: November 2018
Monika Monika
From: Poland
To: Kazakhstan
When: November 2018
Sarah Sarah
From: Australia
To: Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan
When: November 2018
Henry Henry
From: Singapore
To: Kazakhstan
When: November 2018
Joey Joey
From: Australia
To: Kyrgyzstan, Tajikistan
When: November 2018
Maen Maen
From: Netherlands
To: Kazakhstan
When: November 2018