Tina Tina
From: Ukraine
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Uzbekistan, Russia, Pakistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, China, India
When: June 2019
Madhuri Madhuri
From: India
To: Kyrgyzstan, Uzbekistan
When: June 2019
Florian Florian
From: Germany
To: Kazakhstan, Uzbekistan
When: June 2019
Galina Galina
From: United States
To: Uzbekistan
When: June 2019
Sergey Sergey
From: Russia
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan
When: June 2019
Chan Chan
From: United Kingdom
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
When: June 2019
Viktor Viktor
From: Sweden
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Russia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, India
When: June 2019
Maximilian Maximilian
From: Germany
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan
When: June 2019
Adam Adam
From: Ireland
To: Turkmenistan, Uzbekistan
When: June 2019
Amanda Amanda
From: United States
To: Uzbekistan
When: June 2019
Jasmina Jasmina
From: Switzerland
To: Uzbekistan
When: June 2019
Muhammad Hakimi Muhammad Hakimi
From: Malaysia
To: Mongolia, Uzbekistan, Russia
When: June 2019
Duygu Duygu
From: Turkey
To: Uzbekistan
When: June 2019
Leah Leah
From: Azerbaijan
To: Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan
When: June 2019
Carly Carly
From: Hong Kong
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan
When: June 2019
ramon ramon
From: Switzerland
To: Uzbekistan
When: June 2019
david david
From: Australia
To: Uzbekistan
When: July 2019
Muhammad Muhammad
From: Singapore
To: Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan
When: July 2019
Yentl Yentl
From: Belgium
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan
When: July 2019
jip jip
From: Netherlands
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, China, Armenia, Georgia, Pakistan, Russia
When: July 2019
Imanaly Imanaly
From: Kyrgyzstan
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, China
When: July 2019
Zvonimir Zvonimir
From: Croatia
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Russia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, China
When: July 2019
Wan Wan
From: Singapore
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan
When: July 2019
Evelien Evelien
From: Belgium
To: Kyrgyzstan, Uzbekistan
When: July 2019