Ankur Ankur
From: India
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, China, Armenia, Azerbaijan, Georgia
When: June 2018
Padcha Padcha
From: Germany
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia
When: June 2018
GREGORIO GREGORIO
From: Spain
To: Turkmenistan, Uzbekistan
When: June 2018
Alex Alex
From: Netherlands
To: Turkmenistan, Uzbekistan
When: June 2018
Victor Victor
From: Australia
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia
When: June 2018
Sophie Sophie
From: United Kingdom
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
When: July 2018
Jason Jason
From: United States
To: Turkmenistan
When: July 2018
Johnathan Johnathan
From: United States
To: Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
When: July 2018
Aliasgar Aliasgar
From: India
To: Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
When: July 2018
Nick Nick
From: United Arab Emirates
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, China
When: August 2018
Muthu Muthu
From: India
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan
When: August 2018
Yuka Yuka
From: Ireland
To: Turkmenistan
When: August 2018
tjaden tjaden
From: United States
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Georgia
When: August 2018
Ahmet Eren Ahmet Eren
From: Turkey
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
When: August 2018
Rachel Rachel
From: Kazakhstan
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia
When: August 2018
ben ben
From: Israel
To: Kyrgyzstan, Mongolia, Turkmenistan, China
When: September 2018
angelo francesco angelo francesco
From: Italy
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, China
When: September 2018
Peter Peter
From: Denmark
To: Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
When: September 2018
Thijs Thijs
From: Netherlands
To: Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
When: September 2018
magalie magalie
From: South Africa
To: Turkmenistan, Uzbekistan
When: September 2018
Rachel Rachel
From: Kazakhstan
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan
When: September 2018
Sabina Sabina
From: Germany
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
When: September 2018
Matthew Matthew
From: United States
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, Russia
When: September 2018
Julie Julie
From: United States
To: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
When: September 2018